Εκπληκτικό βίντεο της Katori Shinto Ryu από το 1931

191

Το σχόλιό σας