Τα θαλασσώσαμε με Ερντογάν

Απαράδεκτη θεωρήθηκε η συμπεριφορά του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου: εκφεύγοντας του διπλωματικού πρωτοκόλλου, υπεισήλθε μακρηγορώντας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Έφερε τον φιλοξενούμενό του Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας σε δύσκολη θέση. Θα έπρεπε να γνωρίζει πως όσα είπε θα είχαν απάντηση.

Αυτή η εικόνα της ελληνικής πλευράς ήταν εικόνα πρόκλησης σε δημόσια θέα. Δεν έπρεπε να αρχίσουμε έτσι…

Advertisements