Απολυτίκιον Αγίου Κωνσταντίνου

103

Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος,

και ως ὁ Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος,

ο εν βασιλεύσιν, Απόστολός σου Κύριε,

Βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο,

ην περίσωζε διὰ παντὸς εν ειρήνη,

πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Το σχόλιό σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.