Ταυτότητα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | www.social-economy.com

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιωάννης ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ